Over Gors

Onze 700 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers zetten zich met passie in voor de best mogelijke mensgerichte ondersteuning en
zorg. Bij wonen, werken, leren, vrije tijd en behandelingen.
Aan huis en op diverse locaties in Zeeland aan meer dan
900 kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking en/of hersenletsel.

Meer informatie op www.gors.nl
Hoe is het om bij ons te werken?

We organiseren decentraal wat kan, centraal wat moet. Zo liggen verantwoordelijkheden bij de professional binnen zelfverantwoordelijke teams (ZVT). De regie ligt zoveel mogelijk bij de cliënt en je krijgt als medewerker daarvoor de benodigde ruimte. 
“De meerwaarde voor ons van ZVT is dat er nu kortere lijnen in de dagelijkse praktijk zijn. Waar je voorheen eerst een heel traject moest afleggen om iets geregeld te krijgen, kan je nu zelf op zoek gaan naar een oplossing.”

- Camiel Griep, begeleider/Taakteam Specialistische OndersteuningSamen kansen benutten

We doen graag een beroep op iedereen die bij de organisatie betrokken is: ”Wie het weet mag het zeggen”. 
Binnen deze cultuur heb je een verantwoordelijke en actieve houding, je doet verbetervoorstellen en we spreken elkaar aan. 

Als professional of vrijwilligers toon je gepaste brutaliteit,

lef en daadkracht.

Met eigenaarschap (we staan voor hetzelfde en voelen

ons eigenaar van het geheel) en ondernemerschap zoekt en benut iedereen kansen. 

Onze kernwaarden zijn: Betrouwbaar, Gepassioneerd, Professioneel

en Samen. 

Bij alles wat we doen gaan we terug naar “De Bedoeling” door telkens de vraag te stellen “Wordt de cliënt hier beter van?”.Tevreden collega's

Ons online medewerkersonderzoek toont scores waar we trots op
zijn!
Op bevlogenheid (7,7),  betrokkenheid (8,1) en tevredenheid (7,5) scoren we gemiddeld hoger vergeleken met het vorige onderzoek.
Op betrokkenheid en tevredenheid scoren we zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde van alle gehandicaptenzorgorganisaties. 


Onze collega’s zijn zo tevreden door de goede werksfeer, flexibiliteit (roosters en ureninzet gaan in nauw overleg) en de vele manieren waarop je kunt meedenken en meewerken aan nieuwe
ontwikkelingen, beleid en innovaties.

Je kunt deelnemen in (klankbord)groepen, themabijeenkomsten of
je geeft je mening via ons sociale intranet. Doordat wij zorg verlenen aan veel verschillende cliënten, zijn er voor onze medewerkers veel mogelijkheden. 

We bieden een ontspannen werksfeer, veel collegialiteit en voldoende aandacht voor de balans tussen privé en werk.

Daarnaast kun je deelnemen aan diverse interessante trainingen en cursussen. Onze functies en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de
CAO Gehandicaptenzorg.

Naast een passend salaris krijg je natuurlijk de vakantietoeslag
en een aantrekkelijke eindejaarsuitkering.Gezelligheid, Ook na werktijd!


Ook hebben we een Evenementencommissie (soort personeelsvereniging) die 4 tot 6 keer per jaar iets leuks organiseert en waarop iedereen zich kan inschrijven.Van citytrip naar Parijs tot met zo’n allen naar de kartbaan.

Zo leer je ook collega’s van andere locaties kennen! We organiseren 1 keer in de 2 jaar een groot personeelsfeest en elk jaar een gezellige kerstbijeenkomst waar je je kerstattentie krijgt.De laatste jaren zijn daarbij gekomen de ludieke zomeracties, waarbij je als team iets kunt winnen en delen met cliënten.
Over onze mensgerichte ondersteuning

Een typische Gors-kwaliteit is het vermogen van medewerkers
om daadwerkelijk uit te gaan van de regie van de cliënt.

“Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
zijn nadrukkelijk geen loze kreten.
Iedere medewerker werkt vanuit deze gedachte. 


Meer informatie over onze missie, visie, kernwaarden en onze

ambities voor de toekomst vind je op www.gors.nl/overons